Коприва

Коприва

Копривата е многогодишно тревисто коренищно растение. Нейните коренища са дълги, пълзящи и разклонени. Стъблата са четиристранни, неразклонени, дълги до 2 м, покрити с дълги парливи власинки. Листата са дълги до 17 см и широки до 8 см. Цъфти от юни до явгуст, а семената узряват през юли-септември.

Категория:

Описание

Коприва (Urtica) е род покритосеменни растения от семейство Копривови (Urticaceae). Той включва между 30 и 45 вида, главно многогодишни тревисти растения. Най-известният представител на рода е обикновената коприва (Urtica dioica), разпространена в Европа, Северна Африка, Азия и Северна Америка.

Копривата е покрита с тънки власинки, които при допир отделят парлив сок.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Коприва”